Home

Plaatselijk Belang; úw belang

Hartelijk welkom!


Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo. De vereniging Plaatselijk Belang Rectum Ypelo houdt zich bezig met diverse projecten die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de buurtschappen. 


RSIN nr.: 8147.87.915


De oprichtingsacte kunt u hier bekijken.


Wanneer u lid wilt worden van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, verzoeken wij u ons dit via e-mail te laten weten op info@pbrectumypelo.com.


Ook kunt u meteen een inschrijvingsformulier downloaden door hier te klikken. Vult u alstublieft alle gegevens zo volledig mogelijk in en lever het formulier na ondertekening in bij één van de bestuursleden, of scan het ondertekende formulier in en stuur het per e-mail naar info@pbrectumypelo.com.
ACTUEEL:Ledenvergadering 2022:

De ledenvergadering 2022 van het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo staat gepland voor maandagavond 7 maart a.s. in het Akkerhus.


Alle leden ontvangen een uitnodiging per mail maar noteert u de datum alvast in uw agenda!


- - - 


Biodiversiteit; meer info over dit onderwerp vindt u op de pagina Platform Landelijk Gebied.


- - - 


manifest van de Plattelandsbeweging Overijssel.