Home

Plaatselijk Belang; úw belang

Hartelijk welkom!


Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo. De vereniging Plaatselijk Belang Rectum Ypelo houdt zich bezig met diverse projecten die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de buurtschappen. 


RSIN nr.: 8147.87.915


De oprichtingsacte kunt u hier bekijken.


Wanneer u lid wilt worden van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, verzoeken wij u ons dit via e-mail te laten weten op info@pbrectumypelo.com.


Ook kunt u meteen een inschrijvingsformulier downloaden door hier te klikken. Vult u alstublieft alle gegevens zo volledig mogelijk in en lever het formulier na ondertekening in bij één van de bestuursleden, of scan het ondertekende formulier in en stuur het per e-mail naar info@pbrectumypelo.com.
ACTUEEL:Ledenvergadering 2022:

De ledenvergadering 2022 van het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo staat gepland voor maandagavond 7 maart a.s. in het Akkerhus.


Alle leden ontvangen een uitnodiging per mail maar noteert u de datum alvast in uw agenda!


- - - 


Jaarrekening 2020:

Tijdens de ledenvergadering 2021 van het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo werd de jaarrekening van het jaar 2020 aan de leden gepresenteerd. Download hier het document. 


- - - 


Informatiemarkt gemeente Wierden; De gemeente Wierden gaat graag met u in gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de gemeente Wierden.
Hiervoor worden op verschillende locaties informatiemarkten georganiseerd. Op 1 december 2021 zou bij het Akkerhus ook een informatiemarkt plaats vinden; deze is vanwege de laatste Covid-19 maatregelen echter voorlopig uitgesteld. Meer info via deze link


- - - 

 
Biodiversiteit; meer info over dit onderwerp vindt u op de pagina Platform Landelijk Gebied.


- - - 


manifest van de Plattelandsbeweging Overijssel.