Home

Plaatselijk Belang; úw belang

Hartelijk welkom!


Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo. De vereniging Plaatselijk Belang Rectum Ypelo houdt zich bezig met diverse projecten die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de buurtschappen. 


RSIN nr.: 8147.87.915


De oprichtingsacte kunt u hier bekijken.


Wanneer u lid wilt worden van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, verzoeken wij u ons dit via e-mail te laten weten op info@pbrectumypelo.com.


Ook kunt u meteen een inschrijvingsformulier downloaden door hier te klikken. Vult u alstublieft alle gegevens zo volledig mogelijk in en lever het formulier na ondertekening in bij één van de bestuursleden, of scan het ondertekende formulier in en stuur het per e-mail naar info@pbrectumypelo.com.
ACTUEEL:Ledenvergadering 13 maart 2023:

Op 13 maart 2023, aanvang 20.00 uur wordt in het Akkerhus Ypelo de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo. Leden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda staan de actuele zaken en aansluitend wordt door energiecoach Tonnie Kroeze een boeiende presentatie gehouden genaamd:"Comfortabeler wonen met minder energie". 


- - - 


Jaarrekening 2021

Tijdens de ledenvergadering 2022 van het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo werd de jaarrekening van het jaar 2021 aan de leden gepresenteerd. Download hier het document. 


- - -