Home

Plaatselijk Belang; úw belang

Hartelijk welkom!


Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo. De vereniging Plaatselijk Belang Rectum Ypelo houdt zich bezig met diverse projecten die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de buurtschappen. 


RSIN nr.: 8147.87.915


De oprichtingsacte kunt u hier bekijken.


Wanneer u lid wilt worden van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, verzoeken wij u ons dit via e-mail te laten weten op info@pbrectumypelo.com.


Ook kunt u meteen een inschrijvingsformulier downloaden door hier te klikken. Vult u alstublieft alle gegevens zo volledig mogelijk in en lever het formulier na ondertekening in bij één van de bestuursleden, of scan het ondertekende formulier in en stuur het per e-mail naar info@pbrectumypelo.com.
ACTUEEL:Ledenvergadering 2021:

Op maandagavond 15 februari jl. vond de Algemene ledenvergadering 2021 van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo plaats. Vanwege de Covid-19 maatregelen werd de vergadering online gehouden. Ondanks het digitale karakter was het een goed bezochte en constructieve vergadering waarin diverse actuele zaken werden besproken en op efficiënte wijze andere agendapunten werden afgehandeld.


Het bestuur bedankt alle aanwezigen, zowel PBRY-leden als leden van diverse politieke partijen uit de gemeente Wierden voor hun inbreng. Uiteraard hopen we wel dat we volgend jaar weer fysiek kunnen samenkomen, maar met alle beperkingen van het moment is dit toch een goede oplossing gebleken. 


Alle leden van de vereniging Plaatselijk Belang Rectum Ypelo krijgen de notulen per mail toegezonden.


- - - 


Biodiversiteit; meer info over dit onderwerp vindt u op de pagina Platform Landelijk Gebied.


- - - 


manifest van de Plattelandsbeweging Overijssel.


- - - 


Project Veiligheid / petitie Ypeloweg veilig