Home

Plaatselijk Belang; úw belang

Hartelijk welkom!


Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo. De vereniging Plaatselijk Belang Rectum Ypelo houdt zich bezig met diverse projecten die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de buurtschappen. 


RSIN nr.: 8147.87.915


De oprichtingsacte kunt u hier bekijken.


Wanneer u lid wilt worden van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo, verzoeken wij u ons dit via e-mail te laten weten op info@pbrectumypelo.com.


Ook kunt u meteen een inschrijvingsformulier downloaden door hier te klikken. Vult u alstublieft alle gegevens zo volledig mogelijk in en lever het formulier na ondertekening in bij één van de bestuursleden, of scan het ondertekende formulier in en stuur het per e-mail naar info@pbrectumypelo.com.
ACTUEEL:Ledenvergadering 7 maart 2022:

De ledenvergadering op 7 maart a.s. in het Akkerhus had een grote opkomst en de vergadering verliep goed. Alle leden zullen binnenkort de notulen ontvangen.


- - - 


Jaarrekening 2021

Tijdens de ledenvergadering 2022 van het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo werd de jaarrekening van het jaar 2021 aan de leden gepresenteerd. Download hier het document. 


- - - 


 
Biodiversiteit; meer info over dit onderwerp vindt u op de pagina Platform Landelijk Gebied.


- - - 


manifest van de Plattelandsbeweging Overijssel.