Duurzaamheid

Plaatselijk Belang; úw belang

PROJECT


Duurzaamheid

actueel sinds: december 2018

Een hot item waar wij als plaatselijk belang ook veel energie in hebben gestoken is het op een duurzame en milieuverantwoorde manier opwekken van energie. Ook is gekeken of er opties zijn om energie op te wekken in de buurtschap en het rendement wat hier eventueel mee behaald kan worden.

 

Wij hebben ons verdiept in de volgende 3 punten:


  • Wind-energie
  • Water-energie
  • Zonne- energie

 

Het eerste punt is de windenergie. Deze staat bovenaan omdat wij daar ook het meeste in zien. Een voordeel windenergie is dat dit een constante manier van opwekken is, en je niet afhankelijk bent van het verschil in hoeveelheid zonneschijn welke zich in de zomer en in de winter voordoet. Het is wel zo dat het plaatsen heel grote molens in ons gebied (gelukkig) niet mogelijk is, omdat wij hier in een aanvliegroute van vliegveld Twente zitten. Het plaatsen van kleinere windmolens is voor onze en voor omliggende gemeentes /overheden misschien wel een goede optie, maar zou ook voor particuliere bedrijven een goede oplossing zijn om energie op te wekken.

 

Het tweede punt waar wij ons in verdiept hebben, is het opwekken van energie d.m.v. het plaatsen van een gemaal of iets dergelijks, om energie op te kunnen wekken met het water dat door de Doorbraak en de Regge stroomt. Helaas is dit voor ons gebied geen optie omdat er niet genoeg water door bovengenoemde watergangen stroomt, en het verval niet groot genoeg is. Er zijn in de omgeving wel meer projecten waar men bezig is met dit vraagstuk, daar zijn wel rivieren/watergangen met een veel grotere doorstroming beschikbaar.


Voor wat betreft zonne-energie, gaan wij ervan uit dat dit via particuliere initiatieven zijn weg zal vinden.

historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©