Veiligheid

PROJECT


Veiligheid

actueel sinds: 2017

Al enkele jaren is bij herhaling de veiligheid van de Ypeloweg ter sprake gekomen in de bestuursvergadering en jaarvergaderingen van PB en overleggen met de gemeente Wierden.

Dit ging over de toename van het verkeer en het gebruik van de Ypeloweg . Daarbij kwamen telkens de volgende zaken naar voren:

  • De verschillende voorrangssituaties bij kruisingen en splitsingen met de Ypeloweg.
  • De breedte maar ook vooral de smalheid van de weg op bepaalde punten. In overleg met het PB is zelfs een boom gekapt bij Wessels en is het fietspad daar rechtstreeks ontsloten op de Lagedijk.
  • Het fietsverkeer vanuit Ypelo naar Enter, de jeugd die daar gaat sporten etc. Het fietsverkeer naar de school, de Akkerwal, in Ypelo dat ook over de Ypeloweg komt en gaat.

Het fietspad langs de Ypeloweg kan aangelegd worden! Verkeersveiligheid voorop!


De gemeenteraad van Wierden heeft € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen op en langs de Ypeloweg. Deze maatregelen omvatten het volgende:


  • Aanleg van een vrijliggend fietspad in betonuitvoering vanaf de kom van Enter tot aan de Leemslagenweg.
  • Van de Leemslagenweg tot aan de Rijssensestraat  inrichting van de Ypeloweg met fietssuggestiestroken
  • Inrichten van de hele Ypeloweg als 60 km zone.


Wij gaan ervan uit dat de daadwerkelijke plannen naar ons en de inwoners toekomen om mee te kunnen denken en spreken.