Historie

Historie


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden; er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.

 

Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo een Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren. Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang. Dit heeft geleid tot een oprichting op 1 mei 1999.


Gaandeweg heeft het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo zich ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor de gemeente Wierden, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Vitens, Ruilverkavelingscommissie, Cogas enz. Ons gebied is sinds 1999 drastisch veranderd, de A35 is aangelegd, ruilverkavelingen zijn geweest, de aanleg van de tunnel in de Sluizendijk, waterwinning is actief, de Doorbraak is er gekomen, plan Wassink (Ypelohof), aanleg glasvezel, enz,


Bij al deze zaken het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo nadrukkelijk betrokken geweest en heeft er namens de inwoners haar inbreng gehad. Ook nu dienen zich steeds opnieuw zaken aan, voor alle onderwerpen die momenteel de agenda vullen zie actueel.