Historie

Plaatselijk Belang; úw belang

Historie


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden; er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.

 

Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo een Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren. Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang. Dit heeft geleid tot een oprichting op 1 mei 1999.


Gaandeweg heeft het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo zich ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor de gemeente Wierden, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Vitens, Ruilverkavelingscommissie, Cogas enz. Ons gebied is sinds 1999 drastisch veranderd, de A35 is aangelegd, ruilverkavelingen zijn geweest, de aanleg van de tunnel Sluizendijk, waterwinning is actief, de Doorbraak is er gekomen, plan Wassink , aanleg glasvezel, enz,


Bij al deze zaken het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo nadrukkelijk betrokken geweest en heeft er namens de inwoners haar inbreng gehad. Ook nu dienen zich steeds opnieuw zaken aan, voor alle onderwerpen die momenteel de agenda vullen zie actueel.

historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©