Privacy statement

Privacystatement Plaatselijk Belang Rectum Ypelo


Het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo gaat bewust en zorgvuldig om met persoonsgegevens en de privacy van leden. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals namen en adressen, maar ook foto’s op bijvoorbeeld de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder is niet slechts van belang het verstrekken van gegevens aan derden, maar ook hoe met die gegevens om wordt gegaan. Specifiek voor het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het versturen van lidmaatschapsfacturen, het versturen van een email aan leden, het maken van foto’s voor op de website en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.


Verwerking van persoonsgegevens:


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo verwerkt de persoonsgegevens van bestuursleden, leden en deelnemers. Het gaat dan om het opslaan en gebruiken van naam en adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en soms om het maken van foto’s bij activiteiten.


Het doel van verwerking van persoonsgegevens:


Het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo verwerkt persoonsgegevens van leden in haar ledenadministratie om de leden op de hoogte te kunnen houden van activiteiten en projecten en voor het versturen van lidmaatschapsfacturen. Verder worden gegevens van deelnemers/bezoekers van activiteiten bijgehouden ten behoeve van de organisatie van die activiteiten. Plaatselijk Belang Rectum Ypelo verstrekt geen informatie over persoonsgegevens aan derden.


Bewaartermijnen van persoonsgegevens:


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden in de ledenadministratie bewaard totdat leden zich uitschrijven. Na uitschrijving worden deze gegevens nog een jaar bewaard. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Elk lid van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft elk lid het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Plaatselijk Belang Rectum Ypelo.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pbrectumypelo.com.