AED

Plaatselijk Belang; úw belang

PROJECT


AED

doorlopend actueel

Volgens een artikel in dagblad Tubantia van 5 maart 2019 staat geschreven dat er een sterke stijging is van het aantal defibrillatoren (AED) ofwel automatische externe defibrillator en burgerhulpverleners. Daardoor is er een grotere kans op snelle hulp bij een hartstilstand. We zijn dus als Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo erg blij met de 2 AED’s in onze buurtschappen.


Locaties:


Sluizendijk 2 bij de familie Rouweler in Rectum   

Ypeloschoolweg 2a CBS de Akkerwal in Ypelo


Er zijn nu bijna 18.000 aangemelde AED’s in Nederland, een stijging van 45% t.o.v. een jaar geleden. Ook het aantal burgerhulpverleners is met meer dan 1/3 gestegen tot 225.000. Ze zijn gemiddeld 2,5 minuut eerder bij het slachtoffer dan de hulpdiensten.

Floris Italianer, de directeur van de Hartstichting prijst de mensen die hun buurt hartveiliger maken door een reanimatiecursus te volgen of met de buurt een AED aan schaffen.


HartslagNu.nl is de site om je aan te melden als burgerhulpverlener met een geldig reanimatiedocument, dat wil zeggen dat je een cursus hebt gevolgd en dat je document nog geldig is.


www.hartstichting.nl is de site waar je je kunt aanmelden voor een cursus op locatie.

Voor inwoners van Rectum en Ypelo is het ook mogelijk om een cursus in samenwerking met Plaatselijk Belang te volgen.


Stuur voor meer informatie een mail naar: info@pbrectumypelo.com

historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©