XL Park 2 Almelo

PROJECT


XL Business park 2 Almelo

actueel sinds: 2021

De gemeenteraad van Almelo heeft dinsdag 1 november besloten om de plannen voor het XL businesspark 2 verder uit te werken. Kortom er is een GO voor de financiering van 14 miljoen die wordt vrijgemaakt voor dit onderzoek.


Het uitwerken van de plannen is een lang proces. Er wordt nu gewerkt aan het voorbereiden van een omgevingsplan, een milieueffectrapportage en een grondexploitatieplan. Eind 2024 zijn deze plannen klaar en neemt de gemeenteraad een besluit over het omgevingsplan en over het grondexploitatieplan. Op dat moment beslist de gemeenteraad definitief of het XL park verder wordt ontwikkeld. Via een nieuwsbrief worden wij als PB en omwonenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Momenteel is Ecogroen bezig met onderzoek welke dieren en planten in het gebied zijn te vinden. Onderzoek vindt overdag, ‘s avonds en ’s nachts plaats. Het zijn mensen in blauwe hesjes.


Voor de zomer worden er nog inloopavonden georganiseerdom met elkaar in gesprek te gaan over de opzet en inrichting van het bedrijventerrein. Er wordt ook een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers waarmee regelmatig overleg plaatsvindt. Gelijktijdig wordt er op initiatief van de provincie gewerkt aan een nieuw programmmadocument. Dat zal de bestuursovereenkomst 2018-2022 vervangen. De Stec groep voert het onderzoek uit voor de hele provincie. Het bestuur van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo neemt ook deel aan de vergaderingen van de werkgroep.


Dit moet leiden tot nieuwe regionale programmeringsafspraken voor 2022-2026.