XL Park 2 Almelo

PROJECT


Plannen XL Park 2 Almelo

actueel sinds: 2021

Wierden wijst plan voor uitbreiden XL Park af: ‘Te veel ruimtelijke impact voor ons buitengebied’

WIERDEN - Wierden is niet blij met de plannen van Almelo voor een uitbreiding van het XL Businesspark langs de A35. De buurgemeente heeft hiervoor een gebied van 55 hectare op het oog aan de overkant van de zijtak Almelo van het Twentekanaal: de zogeheten ‘kanaalsprong’.


Het bestaande XL Park - bedoeld voor de hele Twentse regio - herbergt grootschalige bedrijven, die veel ruimte nodig hebben en actief zijn in de sectoren logistiek, transport, distributie en industrie. Het biedt als voordelen: de ligging aan de snelweg, het kanaal en de aanwezigheid van de laad- en loskade voor zeecontainers. Datzelfde geldt voor XL Park 2, oftewel de ‘kanaalsprong’.


Almelo wenst wel veel vaart te maken

Almelo wil met de aanleg hiervan vaart maken omdat het XL Businesspark intussen zo goed als vol zit. Er is echter nog een knelpunt: een planologische procedure voor de beoogde plek van XL Park 2 neemt al snel vijf tot acht jaren in beslag. Het aanwezige, beschermde gras- en hooilandenlandschap kan ook roet in het eten gooien.


Meer info in het artikel in Tubantia d.d. 9-12-2012


Omdat deze uitbreiding zou grenzen aan Ypelo, is Plaatselijk Belang Rectum Ypelo van mening dat het van groot belang is de inwoners goed te informeren. 


Artikel Tubantia "In Ypelo zit niemand te wachten op grote ‘bedrijfsdozen’ van XL Park 2"


In het artikel in Tubantia d.d. 14-12-2021 reageert Henri van der Kolk, voorzitter van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo op de gang van zaken. 


Ook ontvingen de betrokken inwoners in Ypelo van ons een brief met uitleg omtrent de plannen en de reacties van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo.


Lees ook het Artikel in de Tubantia van 12-1-2022 "Kritische geluiden uit buurtschappen over kanaalsprong gemeente Almelo" waarin wordt geschreven over de commissievergadering Grondgebied waarin belanghebbenden konden meepraten.  


Artikel De Stentor 2 februari 2022 Verzet tegen uitbreiding XL Park 2 groeit.


Artikel Tubantia 12 februari 2022 Vragen en ergernissen in Wierden over ‘XL-plannen’ Almelo: ‘Loopje met de waarheid’


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo probeert in ieder geval op te komen voor de belangen van haar leden. Tijdens de ledenvergadering op 7 maart 2022 zal dit punt tevens op de agenda staan. 


Via de Gemeente Almelo kan de Kadernota van de planontwikkeling worden ingezien. Lees hier meer over de recente ontwikkelingen m.b.t. het XL Businesspark