AMV opvang Ypeloweg

PB Rectum Ypelo heeft contact gehad met de manager van de opvang, zij gaf aan dat alles de afgelopen mooi rustig is verlopen en er geen gekke dingen voorgevallen zij.


Men was heel tevreden over de eerste week. Er is overleg met de school in Almelo, en dan kunnen de jongeren daar overdag ook naar toe.


Wij moeten er met z’n allen op dit moment positief in staan, maar mogen wel toezien dat er geen overlast ontstaat. Hiervoor is er door de gemeente samen met enkele bewoners en de COA ook een klankbordgroep opgezet dit te kunnen coördineren.


Twee leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Rectum Ypelo nemen tevens zitting in deze klankbordgroep. 

PROJECT


AMV Opvang Ypeloweg

doorlopend actueel

In december 2022 werd via een persbericht bekend dat er een AMV opvang werd gerealiseerd bij de Ypeloweg 16. Hier is een tijdelijke ontheffing voor verleend, waarover de raad onder embargo op de hoogte is gebracht.

Hier is veel commotie over geweest, omdat er sommige bewoners wel- en sommige geen bericht hadden gehad. Binnen de 500 m2 zouden alle woningeigenaren bericht hebben gehad.


Hierna hebben wij als Plaatselijk Belang Rectum Ypelo een gesprek met burgermeester en projectleider gehad om ons ook verder in te laten lichten. Op 21-1 is er een inloopbijeenkomst geweest op locatie waar iedereen ook heen kon om vragen te stellen. Later is er binnen een cirkel van 1000 m1 nog een brief rondgestuurd, waarin inlichtingen zijn gegeven. Afspraak is dat er eerst 3 jaar jongeren opgevangen worden, hierna wordt er geëvalueerd, en misschien nog weer voor 2 jaar verlengd.


In de opvang wonen momenteel 56 jongeren in 14 caravans. De inrichting is bepaald naar het voorbeeld aan de Vlierdijk waar goede ervaringen waren. Deze jongeren zaten in een opvang van Summercamp Heino en zijn afgelopen week hierheen gekomen. 


Mochten er vragen zijn dan is via de site www.wierden.nl/asielzoekers veel informatie te vinden.


Als laatste vindt u hier het telefoonnummer van de locatie. Mocht er een keer iets voorvallen, dan kan direct naar dit nummer gebeld worden.


Telefoon locatie: 06-21894560


Mail inlichtingen: wierden@coa.nl / asielzoekers@wierden.nl