AMV opvang Ypeloweg

PB Rectum Ypelo heeft contact gehad met de manager van de opvang, zij gaf aan dat alles de afgelopen mooi rustig is verlopen en er geen gekke dingen voorgevallen zij.


Men was heel tevreden over de eerste week. Er is overleg met de school in Almelo, en dan kunnen de jongeren daar overdag ook naar toe.


Wij moeten er met z’n allen op dit moment positief in staan, maar mogen wel toezien dat er geen overlast ontstaat. Hiervoor is er door de gemeente samen met enkele bewoners en de COA ook een klankbordgroep opgezet dit te kunnen coördineren.

PROJECT


AMV Opvang Ypeloweg

doorlopend actueel

Zoals iedereen wel weet is er in de kerstvakantie via een persbericht bekend geworden dat er een AMV opvang werd gerealiseerd bij de Ypeloweg 16. Hier is een tijdelijke ontheffing voor verleend, waarover de raad onder embargo op de hoogte is gebracht.

Hier is veel commotie over geweest, omdat er sommige bewoners wel- en sommige geen bericht hadden gehad. Binnen de 500 m1 zouden alle woningeigenaren bericht hebben gehad.


Hierna hebben wij als Plaatselijk Belang Rectum Ypelo een gesprek met burgermeester en projectleider gehad om ons ook verder in te laten lichten. Op 21-1 is er een inloopbijeenkomst geweest op locatie waar iedereen ook heen kon om vragen te stellen. Later is er binnen een cirkel van 1000 m1 nog een brief rondgestuurd, waarin inlichtingen zijn gegeven. Afspraak is dat er eerst 3 jaar jongeren opgevangen worden, hierna wordt er geëvalueerd, en misschien nog weer voor 2 jaar verlengd.


De opvang wordt ingericht voor 56 jongeren die in 14 caravans geplaatst worden. De inrichting is bepaald naar het voorbeeld aan de Vlierdijk waar goede ervaringen waren. Deze jongeren zaten in een opvang van Summercamp Heino en zijn afgelopen week hierheen gekomen. 1 maart is de locatie vanuit de gemeente al overgedragen aan de COA.


Mochten er verder veel vragen zijn dan is via de site www.wierden.nl/asielzoekers veel informatie te vinden.

Als laatste willen wij nog wel de telefoonnummers van de locatie en de piketdienst van de gemeente doorgeven, mochten er zich dan een keer iets voorvallen, er ook direct gebeld kan worden.


Telefoon locatie: 06-21894560


Mail inlichtingen: wierden@coa.nl / asielzoekers@wierden.nl