Platform landelijk gebied

Plaatselijk Belang; úw belang

PROJECT


Platform Landelijk Gebied

doorlopend actueel

In april 2009 is het Platform Landelijk Gebied ontstaan. Voorheen bekend als Klankbordgroep Landschap.


In het Platform kunnen we van alles bespreken zoals nieuwe ideeën, initiatieven en projecten in het buitengebied. Bij de vergaderingen wordt niets besloten.


Er wordt 2 keer per jaar vergaderd, voorheen altijd in het gemeentehuis en nu bij een van de organisaties of Plaatselijke Belangen op locatie.


Deelnemende partijen zijn:


Gemeente Wierden (voorzitter Johan Coes en contactpersoon Gerard Sluiskes),

PB Rectum Ypelo,

PB Hoge Hexel,

Stichting Natuur en Milieu Wierden,

LV de Reggestreek,

LTO Noord Wierden,

Ontdek de Reggestreek,

Tourist info Wierden Enter,

PB Zuidermaten – Bullenaarshoek,

GB Enterbroek,

GB Notter Zuna,

Landschap Overijssel

Het project 'Toekomstgerichte erven' van de provincie Overijssel is in het leven geroepen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken. De erfcoach is een onderdeel van het project en is er om erfeigenaren te informeren over de mogelijkheden en te helpen met hun keuze voor de toekomst.


In de gemeente Wierden werken Agnes Mentink en Angela Pigge als erfcoach. Beide zijn opgegroeid op het platteland en kennen de lokale regelgeving en mogelijkheden goed. Ze geven onafhankelijk advies waarbij het belang van de erfeigenaar centraal staat. 


Dus heeft u vragen over de toekomst van uw erf of wilt u eens in gesprek over wat de erfcoaches voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op. De erfcoaches helpen u graag. 


Angela Pigge, tel. nr. 06-29504886, e-mail: angela@buitenimpuls.nl

Agnes Mentink, tel. nr. 06-20736463 email: agnes@mentinkadvies.nl


Meer info via deze link

historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©