Platform landelijk gebied

PROJECT


Platform Landelijk Gebied

doorlopend actueel

In april 2009 is het Platform Landelijk Gebied ontstaan. Voorheen bekend als Klankbordgroep Landschap.


In het Platform kunnen we van alles bespreken zoals nieuwe ideeën, initiatieven en projecten in het buitengebied. Bij de vergaderingen wordt niets besloten.


Er wordt 2 keer per jaar vergaderd, voorheen altijd in het gemeentehuis en nu bij een van de organisaties of Plaatselijke Belangen op locatie.


Deelnemende partijen zijn:


Gemeente Wierden (voorzitter Johan Coes en contactpersoon Gerard Sluiskes),

PB Rectum Ypelo,

PB Hoge Hexel,

Stichting Natuur en Milieu Wierden,

LV de Reggestreek,

LTO Noord Wierden,

Ontdek de Reggestreek,

Tourist info Wierden Enter,

PB Zuidermaten – Bullenaarshoek,

GB Enterbroek,

GB Notter Zuna,

Landschap Overijssel

Het project 'Toekomstgerichte erven' van de provincie Overijssel is in het leven geroepen om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken. De erfcoach is een onderdeel van het project en is er om erfeigenaren te informeren over de mogelijkheden en te helpen met hun keuze voor de toekomst.


In de gemeente Wierden werken Agnes Mentink en Angela Pigge als erfcoach. Beide zijn opgegroeid op het platteland en kennen de lokale regelgeving en mogelijkheden goed. Ze geven onafhankelijk advies waarbij het belang van de erfeigenaar centraal staat. 


Dus heeft u vragen over de toekomst van uw erf of wilt u eens in gesprek over wat de erfcoaches voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op. De erfcoaches helpen u graag. 


Angela Pigge, tel. nr. 06-29504886, e-mail: angela@buitenimpuls.nl

Agnes Mentink, tel. nr. 06-20736463 email: agnes@mentinkadvies.nl


Meer info via deze link


Biodiversiteit


Biodiversiteit is een nogal breed begrip. Het gaat over beplanting en bijen, maar ook over water vasthouden en een fijne leefomgeving.

Stimuland werkt in opdracht van de gemeente Wierden aan het schrijven van een startnotitie biodiversiteit. Op welke manier kun je als inwoner, (agrarische) ondernemer en overheid hierin samenwerken? Wat is ieders rol, wat zijn de kansen en knelpunten.

Namens Stimuland houden Mirjam Arends en Giny Hoogeslag zich bezig met deze materie.


Meer infomatie via:


Mirjam Arends: marends@stimuland.nl 06-13488472

Giny Hoogeslag: ghoogeslag@stimuland.nl 06-13488937