Wij samen (Wijksaam)

PROJECT


WIJ SAMEN 

doorlopend actueel

Wijksaam was in het verleden opgericht voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormde het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning.


Inmiddels is het initiatief hernoemd naar Wij Samen en hieronder vallen alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten.


Wij Samen is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen.


Leefbaarheid is het derde thema waar Wij Samen op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten.


Er is regelmatig overleg tussen de diverse buurtverenigingen/stichtingen en andere groepen uit de gemeente Wierden en Wijksaam. Dit initiatief heeft de naam Wij Samen gekregen. 


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo zit regelmatig aan tafel met buurtverenigingen en ouderen, jongeren en Akkerhus bestuur en als u vindt dat er namens onze leden iets te melden is tijdens zo'n overleg, dan kunt u dat aan ons laten weten middels een e-mail naar info@pbrectumypelo.com.