Wij samen (Wijksaam)

PROJECT


WIJ SAMEN (WIJKSAAM)

doorlopend actueel

Wijksaam is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. Onder Wijksaam vallen alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten.


Wijksaam is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen.


Leefbaarheid is het derde thema waar Wijksaam op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten. Lees hier meer over het hoe en waarom van Wijksaam Wierden.


Er is regelmatig overleg tussen de diverse buurtverenigingen/stichtingen en andere groepen uit de gemeente Wierden en Wijksaam. Dit initiatief heeft de naam Wij Samen gekregen. 


Ook Plaatselijk Belang Rectum Ypelo zit regelmatig aan tafel met Wijksaam en als u vindt dat er namens onze leden iets te melden is tijdens zo'n overleg, dan kunt u dat aan ons laten weten middels een e-mail naar info@pbrectumypelo.com.


De algemene informatie m.b.t. locatie, contactpersonen én de actuele zaken van Wijksaam in Rectum/Ypelo vindt u op

https://www.wierden.nl/wijksaam/startpagina-rectum-ypelo-enterbroek_41468/