Plan Wassink

Plaatselijk Belang; úw belang

artikel Tubantia 8-9 2020
plan wassink foto tubantia

PROJECT


PLAN WASSINK

actueel sinds: 2004

Sinds 2004 is het Plaatselijk Belang bezig met de herontwikkeling van plan Wassink. Dit plan is het gevolg van de uitplaatsing van bedrijf Wassink wegens de aanleg van de Doorbraak en de ruilverkaveling.


Het ontwerp dat in 2004 – 2005 gemaakt is met grote schuurvolumes op een soort van knooperf is in een bestemmingsplan overgenomen en door de gemeenteraad van Wierden vastgesteld. In de bouwvolumes kunnen diverse wooneenheden gerealiseerd worden.


De economische crisis zorgde er voor dat er jarenlang niets gebeurde tot eind 2018 een nieuwe ontwerp aan de buurt gepresenteerd is met diverse soorten woningen, van starters, senioren tot vrijstaande woningen, 12 in getal.


Er wordt inmiddels gebouwd en de woningen staan te koop via Baltes Makelaars Nijverdal. Meer info over het woningenaanbod via deze link.


Update 12 nov 2019 Nieuwe naam Ypelohof (artikel Tubantia 12-11-2019)


Update 09 sep 2020 Veel belangstelling voor Ypelohof (artikel Tubantia 8-9-2020)

historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©