75 jaar bevrijding

Plaatselijk Belang; úw belang

PROJECT


75 jaar bevrijding

actueel sinds: mei 2019

Het in 2020 geplande feest is vanwege Corona uitgestle en nu hopeb we in 2021 in de gemeente Wierden samen met de gehele bevolking 75 jaar bevrijding te vieren. Het speciaal hiervoor opgerichte kerncomité met als voorzitter Ria Broeze legt de focus op het inspireren en enthousiasmeren van de inwoners van de gemeente Wierden en alle verenigingen, clubs, wijken, scholen, muziek- en sportverenigingen, winkeliers van de gemeente Wierden.


Plaatselijk Belang Rectum Ypelo wordt in dit comité vertegenwoordigd door Henri van der Kolk.


Er zijn inmiddels enkele bijeenkomsten geweest en daar zijn al diverse zaken besproken. U kunt alles over dit initiatief lezen op de website https://vrijheidwierdenenter.nl/


Ook is er een Facebookpagina waar regelmatig nieuws en andere vermeldenswaardigheden worden gepost. Als liker van deze pagina ontvangt u de berichten automatisch in uw Facebook overzicht.


Als u iets wilt melden aan het comité, kan dat rechtstreeks via de website of Facebookpagina, indien u dit via Plaatselijk Belang Rectum Ypelo wilt doen, dan stuurt u een e-mail naar info@pbrectumypelo.com.


historie plaatselijk belang rectum ypelo

HISTORIE


Eind negentiger jaren was er veel tumult rondom het opheffen van de gemeente Wierden, er kwamen diversen actiegroepen bij  elkaar om dit tegen te gaan. Ook vanuit Rectum en Ypelo werden mensen op persoonlijke titel hiervoor gevraagd.


Inwoners werden in toenemende mate via belangengroeperingen door het gemeentebestuur bevraagd over allerlei onderwerpen. In Rectum en Ypelo bestond zo'n Plaatselijk Belang nog niet.  Dit werd toch wel als een gemis ervaren.


Gerrit Wassink en wijlen Jan Broeze hebben in 1999 het initiatief genomen om te komen tot een vereniging van Plaatselijk Belang wat heeft geleid tot een oprichting op 7 oktober 1999


historie plaatselijk belang rectum ypelo

DOELSTELLING


Het Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo behartigt de zaken van inwoners en bedrijven, stichtingen en verenigingen (al dan niet lid van het Plaatselijk Belang) in het werkgebied in algemene zin. 


Met een duidelijke visie worden belangrijke zaken aangepakt en concrete plannen gemaakt. Deze worden uitvoerig besproken en op andere wijze overlegd met betrokken partijen en bij goedkeuring uitgevoerd om zodoende de leefbaarheid in het gebied te vergroten. 

historie plaatselijk belang rectum ypelo

EXTRA INFO


Rectum-Ypelo is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Wierden.

De buurtschappen Rectum en Ypelo worden lokaal al lange tijd als tweelingbuurtschap Rectum-Ypelo beschouwd. Tegelijkertijd hebben ze nog wel aparte plaatsnaamborden, en valt de buurtschap Rectum voor de postadressen onder het dorp Wierden, en valt de buurtschap Ypelo voor de postadressen onder het dorp Enter. Meer informatie vindt u op

https://www.plaatsengids.nl/rectum-ypelo

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo  2019 ©